Δευτέρα, 23 Σεπτεμβρίου 2013

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΒΑΦΗΣ (ΙΣΤΟΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ)

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΒΑΦΗΣ
ΑΠΟΛΕΙΠΕΙΝ Ο ΘΕΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΝ
¨  WEBQUEST ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
¨  ΜΑΘΗΜΑ : ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
¨  ΣΧΕΔΙΑΣΗ: ΣΤΕΛΙΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ , ΤΖΑΝΝΕΤΙΝΑ, ΣΤΑΥΡΟΣ, ΕΛΕΝΗ


Φύλλο Εργασίας Μαθητών

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Στο πλαίσιο του μαθήματος της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας μελετάμε το ποίημα του Κ.Καβάφη «Απολείπειν  ο θεός Αντώνιον» και διερύνουμε τη μελέτη μας για τον ίδιο το δημιουργό, τον ποιητικό του λόγο και την εποχή του.
Οδηγός 
 στην έρευνά  μας είναι το διαδίκτυο και η αξιοποίησή του με τη μέθοδο της ομαδοσυνεργατικής διαδικασίας.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ

1. Η γνωριμία με τον ποιητή και το έργο του.
2. Η κινητοποίηση της δημιουργικής φαντασίας των μαθητών
3. Η δημιουργία κινήτρων για λογοτεχνική έκφραση του ποιητή
4. Η σύνθεση ενός κειμένου το οποίο θα εντάξουν σε ένα συγκεκριμένο επικοινωνιακό πλαίσιο.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Ως προς τη μαθησιακή διαδικασία
α. να χρησιμοποιήσουν οι μαθητές την ομαδική συνεργασία για τη προσέγγιση του ποιήματος
β. να προσκτήσουν τη γνώση αναλαμβάνοντας κεντρικό και ενεργητικό ρόλο μέσω της ανακάλυψης—διερεύνησης
γ. να καλλιεργήσουν την ικανότητα αξιολόγησης πληροφοριών  όσον αφορά τη χρησιμότητά τους.

Ως προς τη χρήση νέων τεχνολογιών
α. να εξοικειωθούν με τη χρήση του διαδικτύου ως περιβάλλοντος μάθησης
β. να εξοικειωθούν με την αξιοποίηση των πολυμέσων για την προσέγγιση και αισθητική απόλαυση του ποιήματος.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Αφού διαβάσετε το ποίημα θα χωριστείτε σε πέντε ομάδες:

1.     Ηθοποιοί
2.     Φιλόλογοι
3.     Γεωγράφοι
5.     Ιστορικοί