Πέμπτη, 17 Ιανουαρίου 2019

ΕΝΟΤΗΤΑ 18. Από την άφιξη του Όθωνα (1833) έως την 3η Σεπτεμβρίου 1843
Από την άφιξη του Όθωνα ως την 3η Σεπτεμβρίου 1843

2ο slideshare για την άφιξη του Όθωνα

                                                   Θα σε ξανάβρω στους μπαξέδες

ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
ΕΝΟΤΗΤΑ 18
1.Τι προέβλεπε η συνθήκη του Λονδίνου του 1832;
Οι Μ. Δυνάμεις και η Βαυαρία υπέγραψαν τη συνθήκη του Λονδίνου (Μάιος 1832), με την οποία:
1.    Ο Όθων αναγορευόταν Βασιλιάς της Ελλάδας.
2.    Ως πολίτευμα του νέου κράτους ορίστηκε η απόλυτη μοναρχία.
3.    Χορηγήθηκαν στο ελληνικό κράτος 20 εκ. φράγκα ως πρώτη δόση ενός δανείου 60 εκ. φράγκων.


2.Τι ήταν η Αντιβασιλεία και ποια τα κυριότερα μέλη της;
Ήταν μια επιτροπή αποτελούμενη από Βαυαρούς αξιωματούχους διορισμένους από τον πατέρα του Όθωνα, η οποία θα ασκούσε την εξουσία μέχρι την ενηλικίωσή του.
Τα κυριότερα μέλη της ήταν:
1.    Ο Άρμανσμπεργκ, πρωθυπουργός και υπουργός των εξωτερικών.
2.    Ο Μάουρερ, αρμόδιος για την εκπαίδευση, τη δικαιοσύνη και την εκκλησία.
3.    Ο Χάιντεκ, υπεύθυνος για τις ένοπλες δυνάμεις.


3.Ποιοι ήταν οι στόχοι της Αντιβασιλείας:
1.    εθνική ανεξαρτησία,
2.    βασιλική απολυταρχία,
3.    συγκεντρωτικό σύστημα διακυβέρνησης.


4.Ποια ήταν η πολιτική της Αντιβασιλείας απέναντι
Α) στη Διοίκηση
1.      Η διοίκηση του κράτους ήταν συγκεντρωτική.
2.      Η χώρα διαιρέθηκε σε 10 νομούς.
3.      Η πρωτεύουσα μεταφέρθηκε από το Ναύπλιο στην Αθήνα.
    Β) στο Στρατό
1.      Ο στρατός βασίστηκε σε 3.500 περίπου Βαυαρούς στρατιωτικούς.
2.      Οι Έλληνες αγωνιστές δεν έγιναν δεκτοί στις ένοπλες δυνάμεις.
Γ) στη Δικαιοσύνη
1.      Ιδρύθηκαν δικαστήρια.
2.      Συντάχθηκαν νέοι νόμοι.
Δ) στην Εκπαίδευση
1.Η πρωτοβάθμια εκπαίδευση παρεχόταν στα Δημοτικά σχολεία που είχαν επτά χρόνια διάρκεια και ήταν αλληλοδιδακτικά.
2.Η δευτεροβάθμια εκπαίδευση προσφερόταν:
        - από τα Ελληνικά σχολεία που ήταν τριτάξια και βρίσκονταν στις πρωτεύουσες των επαρχιών,
        - από τα Γυμνάσια που ήταν τετρατάξια και βρίσκονταν στις πρωτεύουσες των νομών.
3.Η τριτοβάθμια εκπαίδευση παρεχόταν από το πρώτο ελληνικό Πανεπιστήμιο, που ιδρύθηκε στην Αθήνα το 1837, ενώ την ίδια χρονιά ιδρύθηκε και το Πολυτεχνικό Σχολείο, πρόδρομος του σημερινού Πολυτεχνείου.
   Ε) στην Εκκλησία
1.      Η ελληνική εκκλησία ορίστηκε  αυτοκέφαλη, δηλαδή χωρίστηκε διοικητικά από το Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως.
2.      Έκλεισαν μοναστήρια που είχαν μικρό αριθμό μοναχών.
5.Ποιες ήταν οι αιτίες της επανάστασης της 3ης Σεπτεμβρίου 1843, ποιοι οι πρωτεργάτες και ποια τα αποτελέσματά της;
Αίτια: 1.Η άρνηση του Όθωνα για μεταρρυθμίσεις.
           2.Τα οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα της χώρας.
           3.Οι περικοπές σε βάρος των στρατιωτικών.
Η γενική αναταραχή οδήγησε σε πολιτική κινητοποίηση με πρωτεργάτες τους Μαυροκορδάτο, Κωλέττη,  Μεταξά και Λόντο και αίτημα την παραχώρηση συντάγματος από τον βασιλιά, πράγμα που
1.θα απάλλασσε τη χώρα από τους Βαυαρούς,
2.θα την ανακούφιζε από την οικονομική και κοινωνική κρίση.
    Αποτελέσματα:
1.Ο Όθωνας αναγκάστηκε να προκηρύξει εκλογές για Εθνοσυνέλευση που θα ψήφιζε σύνταγμα.    
2. Τελείωσε η περίοδος  της απόλυτης μοναρχίας.

Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2019

ΕΝΟΤΗΤΑ 17: Ιωάννης Καποδίστριας

Καποδίστριας στη wikipedia


ΕΝΟΤΗΤΑ 17 Ο Ι. Καποδίστριας ως κυβερνήτης της Ελλάδας (1828-1831). Η ολοκλήρωση της ελληνικής επανάστασης (1829) from Kvarnalis75

                                                       Η ενότητα 17 στο σχολικό βιβλίο
 Η ενότητα 17 στο σχολικό βιβλίο


Το γραφείο του Καποδίστρια
Το ψήφισμα της εκλογής του Καποδίστρια
Η δολοφονία του ΚαποδίστριαΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
ΕΝΟΤΗΤΑ 17
                                 Η διακυβέρνηση του ελληνικού κράτους
                                από τον Ιωάννη Καποδίστρια (1828-1831)
Η άφιξη του Καποδίστρια στην Ελλάδα
Ο Ι. Καποδίστριας εκλέχτηκε Κυβερνήτης της Ελλάδας από την Εθνοσυνέλευση της Τροιζήνας και ήρθε στο Ναύπλιο τον Ιανουάριο του 1828. Η  κατάσταση στην οποία βρισκόταν η χώρα ήταν τραγική:
·      Η χώρα ήταν ερειπωμένη και ο λαός εξαθλιωμένος.
·      Ληστές και πειρατές έλεγχαν μεγάλες περιοχές της χώρας.
·      Ο αιγυπτιακός στρατός κατείχε εδάφη της ΝΔ Πελοποννήσου και ο τουρκικός στρατός κατείχε εδάφη της Στερεάς Ελλάδας.
Οι ενέργειες του Καποδίστρια ως Κυβερνήτη της Ελλάδας:
Πολίτευμα και διοίκηση:
·      Συγκέντρωσε όλες σχεδόν τις εξουσίες στο πρόσωπό του.
·      Ανέστειλε την ισχύ του συντάγματος της Τροιζήνας.
·      Διόριζε ο ίδιος τους υπουργούς και τα μέλη του Πανελληνίου.

Ένοπλες δυνάμεις:
·      Ασχολήθηκε ιδιαίτερα με την οργάνωση τακτικού στρατού με διπλό σκοπό:
-          την εκκαθάριση της Στερεάς Ελλάδας από τον τουρκικό στρατό,
-          την αντιμετώπιση της ληστείας και της πειρατείας.
·      Στον τακτικό στρατό αξιοποιήθηκαν και ορισμένοι από τους αγωνιστές.
·      Δημιουργήθηκε ο Λόχος των Ευελπίδων, ένα είδος στρατιωτικής σχολής.
·      Έγιναν τα πρώτα βήματα για την οργάνωση τακτικού πολεμικού ναυτικού.
·      Καταπολεμήθηκε η πειρατεία, χάρη στη δράση του Μιαούλη.

Οικονομία:
·       Σχημάτισε ένα πρώτο κρατικό ταμείο.
·       Ίδρυσε Τράπεζα με τη βοήθεια του Εϋνάρδου και έκοψε νόμισμα, το Φοίνικα.
·       Εφάρμοσε αυστηρή λιτότητα στις κρατικές δαπάνες.
·       Επιχείρησε να εκσυγχρονίσει τη γεωργία με νέες καλλιέργειες και μεθόδους. 

Εκπαίδευση:
·      Το Ορφανοτροφείο της Αίγινας, στο οποίο λειτουργούσαν:
-          τρία αλληλοδιδακτικά σχολεία με τέσσερα χρόνια φοίτησης (δημοτικά),
-          τρία ελληνικά με τριετή φοίτηση (γυμνάσια),
-          αρκετά χειροτεχνία (επαγγελματικές σχολές),
-          το Πρότυπον Σχολείον (για τους δασκάλους των αλληλοδιδακτικών).
·      Το Κεντρικόν Σχολείον (για σπουδές σε πανεπιστήμια του εξωτερικού).
·      Το Πρότυπον Αγροκήπιον, γεωργική σχολή στην Τίρυνθα.
Ο Καποδίστριας  δεν προχώρησε άμεσα στην ίδρυση πανεπιστήμιου.

Η ολοκλήρωση της επανάστασης (1829):
·      Εκκρεμούσαν δύο σοβαρά ζητήματα:
-          ο βαθμός ανεξαρτησίας της χώρας,
-          ο καθορισμός των συνόρων της.
·      Η Ελλάδα αναγνωρίστηκε ως ανεξάρτητο κράτος με το Πρωτόκολλο του Λονδίνου στις 3 Φεβρουαρίου 1830. 
·      Τα βόρεια σύνορα του κράτους ήταν η γραμμή Αμβρακικού – Παγασητικού.

Η αντιπολίτευση κατά του Καποδίστρια
·      Η πολιτική του Κυβερνήτη αποσκοπούσε στην συγκρότηση ενός ισχυρού συγκεντρωτικού κράτους κατά τα δυτικά πρότυπα. Αυτή η πολιτική, όμως, προκάλεσε πολλές αντιδράσεις σε:
-          πρόκριτους, πλοιοκτήτες και Φαναριώτες,
-          φιλελεύθερους διανοούμενους, όπως ο Κοραής,
-          Αγγλία και Γαλλία που υποκινούσαν αντικαποδιστριακές κινήσεις.
·       Στις αρχές του 1831 σημειώθηκαν εξεγέρσεις, με αποκορύφωμα την ανατίναξη στον Πόρο από τον Α. Μιαούλη των δύο μεγαλύτερων πολεμικών πλοίων.
·       Κέντρο της αντιπολίτευσης στάθηκε η Ύδρα, όπου η εφημερίδα Απόλλων προπαγάνδιζε τη δολοφονία του Κυβερνήτη.
·       Η ένταση κορυφώθηκε, όταν ο Καποδίστριας φυλάκισε τον πρόκριτο της Μάνης Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη, θεωρώντας τον υπεύθυνο για αντικυβερνητικές ενέργειες.
·       Στις 27 Σεπτεμβρίου 1831 ο αδελφός και ο γιος του Πετρόμπεη Μαυριμιχάλη δολοφόνησαν τον Καποδίστρια.

Δεύτερη ανάρτηση (η πρώτη στις 12/12/2017)