Τετάρτη, 2 Μαΐου 2018

ΕΝΟΤΗΤΑ 43 Η Ελλάδα του Μεσοπολέμου. Η δικτατορία της 4ης Αυγούστου 1936

Ύμνος 4ης Αυγούστου
Επιτάφιος


  
Η Ελλάδα του Μεσοπολέμου. Η δικτατορία της 4ης Αυγούστου 1936
ü Η οικονομική κρίση του 1929 οδήγησε στην αμφισβήτηση των κατεστημένων ιδεών και πολιτικών θεσμών.
ü Κάτω από αυτές τις συνθήκες, πολλοί άνθρωποι προσέβλεψαν στα μηνύματα των ολοκληρωτικών κινημάτων που υπόσχονταν διέξοδο από την κρίση.
Η Β' Ελληνική Δημοκρατία
ü Μετά το Μικρασιατικό πόλεμο (1919-1 922) τίθεται το ζήτημα του πολιτεύματος.
ü Επικρατεί κυβερνητική αστάθεια.
ü Ήδη από το 1918 έχουν ιδρυθεί η ΓΣΕΕ και το ΣΕΚΕ.
 
Η περίοδος 1924-1928
 
ü Ανακηρύσσεται η αβασίλευτη δημοκρατία (25 Μαρτίου 1924) με ψήφισμα της Βουλής των Ελλήνων. Με δημοψήφισμα επικυρώνεται η αβασίλευτη δημοκρα­τία (13 Απριλίου 1924). Πρόκειται για τη Β' Ελληνική Δημοκρατία (1928-1932).
ü Το 1924 το ΣΕΚΕ μετονομάζεται σε ΚΚΕ.
ü Το 1925 ο αξιωματικός θ. Πάγκαλος επιβάλλει δικτατορία με καταστροφικές για την οικονομία και την εξωτερική πολιτική συνέπειες.
ü Το κίνημα του Γ. Κονδύλη ανατρέπει τον Πάγκαλο το 1926.
ü Σχηματίζεται οικουμενική κυβέρνηση και προκηρύσσονται εκλογές.
ü Η οικουμενική κυβέρνηση ψηφίζει το δημοκρατικό σύνταγμα του 1927.
 
Η βενιζελική τετραετία 1928-1932
Κατά την τελευταία βενιζελική τετραετία
ü Εισάγεται η δημοτική γλώσσα στην εκπαίδευση.
ü Κατασκευάζονται πολλά σχολεία.
ü Υπογράφεται το ελληνοτουρκικό σύμφωνο φιλίας (1930).
ü Ψηφίζεται το «ιδιώνυμο» αδίκημα (1929), βάσει του οποίου ασκούνται διώ­ξεις κατά των κομμουνιστών.
ü Η οικονομική κρίση του 1929-1932 προκαλεί πτώχευση, την οποία ακολου­θούν εκλογές.
 
Το Λαϊκό κόμμα στην εξουσία (1933)
ü Το Λαϊκό κόμμα του Παναγή Τσαλδάρη κερδίζει τις εκλογές του 1933.
ü Καταστέλλεται πραξικόπημα βενιζελικών αξιωματικών.
 
Το κίνημα του 1935 και η παλινόρθωση της βασιλείας
ü Καταστέλλεται δεύτερο πραξικόπημα βενιζελικών αξιωματικών το 1935.
ü Ο Κονδύλης ανατρέπει με πραξικόπημα την κυβέρνηση Τσαλδάρη, επιβάλλει δικτατορία και παλινορθώνει τη μοναρχία.
ü Επιστρέφει από το εξωτερικό ο βασιλιάς Γεώργιος Β'.
 
Μετά την παλινόρθωση
ü Ύστερα από εκλογές (1936) με αμφίρροπο αποτέλεσμα προωθείται στην πρωθυπουργία ο Ιωάννης Μεταξάς, γνωστός για τις αντιδημοκρατικές πεποιθήσεις του, με πρωτοβουλία του βασιλιά και με την ανοχή των δύο μεγάλων κομματι­κών παρατάξεων (βενιζελικών και αντί βενιζελικών).
ü Με πρόσχημα τη δεινή κατάσταση της χώρας και την αποτροπή ταραχών,
όπως οι αιματηρές διαδηλώσεις στη Θεσσαλονίκη (Μάιος 1936), ο Γεώργιος Β' και ο Ι. Μεταξάς κηρύσσουν δικτατορία στις 4 Αυγούστου   1 936.
 
Η δικτατορία της 4ης Αυγούστου (1 936)
 
ü Η δικτατορία του Ι. Μεταξά (1 936-1940) επιβάλλει ένα καθεστώς που μιμείται τη φασιστική Ιταλία και τη ναζιστική Γερμανία.
ü Δε διαθέτει, ωστόσο, την ίδια κοινωνική απήχηση.
ü Δημιουργεί την Εθνική Οργάνωση Νεολαίας (ΕΟΝ) και προσπαθεί να προσε­ταιριστεί τους εργάτες και τους αγρότες με θέσπιση κοινωνικών μέτρων.
ü Στην εξωτερική πολιτική ο Μεταξάς, παρά τις πεποιθήσεις του, προσανατολί­ζει αποφασιστικά τη χώρα προς τη Βρετανία, διότι εκτιμά τον πρωταγωνιστικό ρόλο της στη Μεσόγειο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου