Τρίτη, 29 Οκτωβρίου 2013

3η παρέμβαση Γ2

Διδακτική Παρέμβαση 3η
Μάθημα: Ιστορία Γ΄ Γυμνασίου
Τάξη: Γ2
Καθηγητής: Γκαλάς Στυλιανός ΠΕ02
6ο Γυμνάσιο Περιστερίου
Ημερομηνία: 29/10/2013
Θέμα:
Παρουσίαση ομαδικών εργασιών στην ενότητα 3 :« Ο Ελληνισμός από τα μέσα του 18ου αι. έως τις αρχές του 19ου αι.»
Διάρκεια:
Μία διδακτική ώρα
Χώρος:
Αίθουσα διδασκαλίας του Γ2 με διαδραστικό πίνακα
Σκοπός:
1.      Να παρουσιάσουν οι 5 ομάδες τις εργασίες τους στην ολομέλεια της τάξης. Τις εργασίες αυτές είχαν επιμεληθεί στο εργαστήριο Πληροφορικής κατά την προηγούμενη διδακτική ώρα (στις 24 Οκτ.)
2.      Να μεταδοθεί η εμπειρία της κάθε ομάδας στις υπόλοιπες.
3.      Να γίνει προσπάθεια αυτοαξιολόγησης και ετεροαξιολόγησης.

3η παρέμβαση Γ3

Διδακτική Παρέμβαση 3η
Μάθημα: Ιστορία Γ΄ Γυμνασίου
Τάξη: Γ3
Καθηγητής: Γκαλάς Στυλιανός ΠΕ02
6ο Γυμνάσιο Περιστερίου
Ημερομηνία: 29/10/2013
Θέμα:
Παρουσίαση ομαδικών εργασιών στην ενότητα 3 :« Ο Ελληνισμός από τα μέσα του 18ου αι. έως τις αρχές του 19ου αι.»
Διάρκεια:
Μία διδακτική ώρα
Χώρος:
Αίθουσα διδασκαλίας του Γ3 με διαδραστικό πίνακα
Σκοπός:
1.      Να παρουσιάσουν οι 5 ομάδες τις εργασίες τους στην ολομέλεια της τάξης. Τις εργασίες αυτές είχαν επιμεληθεί στο εργαστήριο Πληροφορικής κατά την προηγούμενη διδακτική ώρα (στις 23 Οκτ.)
2.      Να μεταδοθεί η εμπειρία της κάθε ομάδας στις υπόλοιπες.
3.      Να γίνει προσπάθεια αυτοαξιολόγησης και ετεροαξιολόγησης.

Κυριακή, 27 Οκτωβρίου 2013

2ο σενάριο Γ2


1ο σενάριο Γ3


2η παρέμβαση Γ2

Διδακτική Παρέμβαση 2η
Μάθημα: Ιστορία Γ΄ Γυμνασίου
Καθηγητής: Γκαλάς Στυλιανός ΠΕ02
Τάξη: Γ2
6ο Γυμνάσιο Περιστερίου
Ημερομηνία: 11/10/2013
Θέμα:
Επαναληπτική Δραστηριότητα στο Πρώτο Κεφάλαιο:« Οι απαρχές διαμόρφωσης του νεότερου κόσμου»
Διάρκεια:
Μία διδακτική ώρα
Χώρος:
Εργαστήριο Πληροφορικής του σχολείου
Σκοπός:
1.      Να εμπεδώσουν οι μαθητές καλύτερα τα αντικείμενα της ενότητας με την ερευνητική και συνεργατική μέθοδο.
2.      Να ασκηθούν στην έρευνα της γνώσης μέσω των ΤΠΕ

2η παρέμβαση Γ3

Διδακτική Παρέμβαση 2η
Μάθημα: Ιστορία Γ΄ Γυμνασίου
Καθηγητής: Γκαλάς Στυλιανός ΠΕ02
Τάξη: Γ3
6ο Γυμνάσιο Περιστερίου
Ημερομηνία: 10/10/2013
Θέμα:
Επαναληπτική Δραστηριότητα στο Πρώτο Κεφάλαιο:« Οι απαρχές διαμόρφωσης του νεότερου κόσμου»
Διάρκεια:
Μία διδακτική ώρα
Χώρος:
Εργαστήριο Πληροφορικής του σχολείου
Σκοπός:
1.      Να εμπεδώσουν οι μαθητές καλύτερα τα αντικείμενα της ενότητας με την ερευνητική και συνεργατική μέθοδο.
2.      Να ασκηθούν στην έρευνα της γνώσης μέσω των ΤΠΕ

1η παρέμβαση Γ2

Διδακτική Παρέμβαση 1η
Μάθημα: Ιστορία Γ΄ Γυμνασίου
Τάξη: Γ2
Καθηγητής: Γκαλάς Στυλιανός ΠΕ02
6ο Γυμνάσιο Περιστερίου
Ημερομηνία: 10/10/2013
Θέμα:
Δραστηριότητα στην ενότητα 3 :« Γαλλική Επανάσταση»
Διάρκεια:
Μία διδακτική ώρα
Χώρος:
Εργαστήριο Πληροφορικής του σχολείου
Σκοπός:
1.      Να εμπεδώσουν οι μαθητές και οι μαθήτριες καλύτερα τα αντικείμενα της ενότητας με την ομαδοσυνεργατική μέθοδο.
2.      Να ασκηθούν στη χρήση εκπαιδευτικών λογισμικών.

1η παρέμβαση Γ3

Διδακτική Παρέμβαση 1η
Μάθημα: Ιστορία Γ΄ Γυμνασίου
Τάξη: Γ3
Καθηγητής: Γκαλάς Στυλιανός ΠΕ02
6ο Γυμνάσιο Περιστερίου
Ημερομηνία: 09/10/2013
Θέμα:
Δραστηριότητα στην ενότητα 3 :« Γαλλική Επανάσταση»
Διάρκεια:
Μία διδακτική ώρα
Χώρος:
Εργαστήριο Πληροφορικής του σχολείου
Σκοπός:
1.      Να εμπεδώσουν οι μαθητές και οι μαθήτριες καλύτερα τα αντικείμενα της ενότητας με την ομαδοσυνεργατική μέθοδο.
2.      Να ασκηθούν στη χρήση εκπαιδευτικών λογισμικών.

Διδακτικές Παρεμβάσεις


Τετάρτη, 9 Οκτωβρίου 2013

Δημιουργία ιστολογίου τάξης
Μάθημα: Ιστορία Γ΄ Γυμνασίου
Καθηγητής: Γκαλάς Στυλιανός ΠΕ02
Τάξη: Γ3
6ο Γυμνάσιο Περιστερίου
Ημερομηνία: 08/10/2013
Θέμα:
Δημιουργία Ιστολογίου (blog) της τάξης.
Διάρκεια:
Μία διδακτική ώρα
Χώρος:
Αίθουσα του Γ3 που διαθέτει διαδραστικό πίνακα.
Σκοπός:
1.      Να ασκηθούν οι μαθητές και οι μαθήτριες στη χρήση εργαλείων του web2.
2.      Να έχουν χώρο δημοσίευσης των εργασιών τους σε επόμενα μαθήματα.