Κυριακή, 16 Σεπτεμβρίου 2018

Δραματική ποίηση. Εισαγωγή ΑΩς εισαγωγή θα αξιοποιηθεί η ενότητα «Δραματική Ποίηση» από το κεφάλαιο «Δεύτερη περίοδος: Αττική ή Κλασική» του σχ. εγχειριδίου Ιστορία της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας Α΄, Β΄, Γ΄ Γυμνασίου των Α. Στέφου, Ε. Στεργιούλη και Γ. Χαριτίδου. Πιο συγκεκριμένα:
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-A113/551/3624,15535/

  •  Δραματική Ποίηση: Γένεση, Διθύραμβος (σελ. 65-66) 
  •  Ι. Η τραγωδία 

           1. Η προέλευση της τραγωδίας (σελ. 67-68)
           2. Η ακμή της τραγωδίας (σελ. 69-70)
           3. Δραματικοί αγώνες (σελ. 70-73).
 Για την αρχιτεκτονική και τη σκηνογραφία του αρχαίου θεάτρου βλ. το σχετικό υλικό στο «Πανελλήνιο Ψηφιακό Αποθετήριο Εκπαιδευτικών Βίντεο (Φωτόδεντρο)»
http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/7535
           4. Συντελεστές της παράστασης (σελ. 73)
           5. Δομή της τραγωδίας (σελ. 74-76)
           7. Οι μεγάλοι τραγικοί (σελ. 78-98): απλή αναφορά στον Αισχύλο και τον Σοφοκλή – Ευριπίδης: σύντομα βιογραφικά στοιχεία – ονομαστικά τα έργα του – έμφαση στα Χαρακτηριστικά της ποιητικής του τέχνης (σελ. 98). Ο/Η εκπαιδευτικός αξιοποιεί κάθε ευκαιρία για αναγνώριση των χαρακτηριστικών αυτών στο κείμενο.
 Ο αριθμός των προτεινόμενων ωρών διδασκαλίας, δυσανάλογος εκ πρώτης όψεως με το πλήθος των πληροφοριών που παρατίθενται στην ανωτέρω ενότητα, είναι δηλωτικός της αφαιρετικότητας που χρειάζεται να διαπνέει τη διδασκαλία. Τα υλικό δεν προσφέρεται για απομνημόνευση αλλά για εξοικείωση των μαθητών/τριών με βασικά στοιχεία που αφορούν τη δραματική ποίηση. Ενδεικτικά και μόνο, οι μαθητές/τριες θα μπορούσαν κατά ομάδες να διερευνήσουν το σχετικό υλικό και να παρουσιάσουν στους/στις συμμαθητές/τριες τους τα βασικά του σημεία.

Θέατρο Διονύσου

θέατρο Επιδαύρου


Ορισμός τραγωδίας
Τα κατά ποσόν μέρη
Τα κατά ποιόν μέρη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου