Τετάρτη, 14 Μαρτίου 2018

ΕΝΟΤΗΤΑ 36. Ο ελληνισμός της δυτικής Μικράς Ασίας και του Πόντου

Ο ελληνισμός της δυτικής Μικράς Ασίας και του Πόντου
Ο ελληνισμός της δυτικής Μικράς Ασίας
Ø Έλληνες διάφορων περιοχών μεταναστεύουν στη Μικρά Ασία, στα μέσα του 19ου αιώνα.
Ø Η ελληνική παρουσία στη Μικρά Ασία έγινε ιδιαίτερα ισχυρή, αν και μόνο στην πόλη της Σμύρνης οι Έλληνες αποτελούσαν την πλειονότητα (400.000 περί­που).
Ø Οι ελληνορθόδοξες κοινότητες αντιπροσωπεύονταν από τους ηγέτες τους. Ισχυρός υπήρξε ο ρόλος και των αρχιερέων.
Ø Κυριότερη ενασχόληση των Ελλήνων ήταν το εμπόριο.
Ø Η Σμύρνη ήταν κέντρο:
-       οικονομικό (εμπορικοί οίκοι, τράπεζες, ναυτιλιακές επιχειρήσεις),
-       εκπαιδευτικό (Ευαγγελική Σχολή, Ομήρειο, Κεντρικό Παρθεναγωγείο),
-       πολιτιστικό (τυπογραφεία).
Ο ελληνισμός του Πόντου
Ø Από το 1876 (παραχώρηση συντάγματος από τον Αβδούλ Χαμίτ Β'), παρατη­ρείται βελτίωση της κατάστασης των ελληνορθόδοξων κοινοτήτων στον Πόντο.
Ø Μεγάλα εμπορικά κέντρα ήταν η Τραπεζούντα, η Κερασούντα και η Σαμψούντα. Ονομαστό εκπαιδευτήριο υπήρξε το Φροντιστήριον της Τραπεζούντας.
Οι διωγμοί του μικρασιατικού ελληνισμού
Ø Η επανάσταση των Νεότουρκων (1908), φέρει την επιδείνωση της κατάστα­σης του μικρασιατικού ελληνισμού.
Ø Η υποχρέωση κατάταξης στο στρατό και των Ελλήνων (κάτω των 45 ετών) τους ωθεί να καταφύγουν στην Ελλάδα (150.000).
Ø Κατά τους Βαλκανικούς πολέμους και τον Α' Παγκόσμιο πόλεμο, περίπου 150.000 Έλληνες των μικρασιατικών παραλίων εκτοπίζονται στην Ανατολία (ενδοχώρα της Τουρκίας).
Ø Στα τάγματα εργασίας οδηγούνταν άντρες άνω των 45 ετών.
Ø Εξοντώθηκαν τότε συνολικά 250.000 Έλληνες. Από τους Έλληνες του Πόντου (500.000)  οι 235.000 εξορίστηκαν, εκ των οποίων 80.000 κατέφυγαν στη Ρωσία.
Η κίνηση αυτονόμησης  στον Πόντο
Ø Στο τέλος του Α' Παγκόσμιου πολέμου εκδηλώθηκε αυτονομιστική κίνηση των Ελλήνων στον Πόντο.
Ø Τον Ιανουάριο του 1920, ιδρύθηκε ομόσπονδο ποντοαρμενικό κράτος, το οποίο όμως υπήρξε βραχύβιο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου