Τρίτη, 20 Μαρτίου 2018

ΕΝΟΤΗΤΑ 38. Ο μικρασιατικός πόλεμος (1919-1922)


.

Ο Μικρασιατικός  πόλεμος  (1919-1922)
Η ελληνική διοίκηση της Μικράς Ασίας
Ø Ο Βενιζέλος αποστέλλει ύπατο αρμοστή στη Μικρά Ασία τον έμπειρο στη διοί­κηση, νομομαθή Αριστείδη Στεργιάδη. Εντολή προς αυτόν: ισοτιμία απέναντι σε όλους τους κατοίκους.
Ø Στην πολιτική του Στεργιάδη και στον ίδιο προσωπικά αντιτάχθηκαν:
-          η ελληνική στρατιωτική ηγεσία,
-          ο μητροπολίτης Σμύρνης Χρυσόστομος,
-          ορισμένοι Έλληνες της Μικράς Ασίας.
Ø Η διοίκηση Στεργιάδη επιτέλεσε έργο σχετικά με την εκπαίδευση, την υγεία, την οικονομία και το προσφυγικό.
Οι επιχειρήσεις του ελληνικού στρατού έως το καλοκαίρι του 1920
Ø Οι Τούρκοι κλιμακώνουν τις επιθέσεις κατά των ελληνικών θέσεων.
Ø Ο ελληνικός στρατός, με άδεια των συμμάχων, επεκτάθηκε σε βάθος 100-150 χλμ.
Η απόρριψη της συνθήκης των Σεβρών από το τουρκικό κί­νημα αντίστασης
Ø Οι ελληνικές στρατιωτικές επιτυχίες συντελούν στην υπογραφή της συνθήκης των Σεβρών (καλοκαίρι του 1920). Οι κεμαλικοί απορρίπτουν τη συνθήκη. Οι σύμμαχοι υποχωρούν.
Οι εκλογές του 1920 και η επάνοδος του Κωνσταντίνου
Μετά τη συνθ. των Σεβρών
Ø Ο Βενιζέλος δέχεται δολοφονική επίθεση στο Παρίσι από απότακτους αξιω­ματικούς (1920). Εκδικούμενοι οι βενιζελικοί δολοφονούν τον Ίωνα Δραγούμη.
Ø Επιστρέφοντας ο Βενιζέλος ελαφρά τραυματισμένος στην Ελλάδα,         προκηρύσσει εκλογές.
Εκλογές
Ø Οι εκλογές διενεργούνται το Νοέμβριο του 1920. Κύριοι εκλογικοί αντίπαλοι:
-          το κόμμα των Φιλελευθέρων,
-          η αντιβενιζελική συμμαχία με ηγέτη το Δημήτριο Γούναρη.
Ø Εκλογικό αποτέλεσμα: πλήρης επικράτηση των αντιβενιζελικών.
Ø Μετά την αποτυχία, ο Βενιζέλος αναχωρεί για τη Γαλλία. Λόγοι της αποτυχίας του Βενιζέλου και του κόμματος του:
-      κόπωση από τους συνεχείς πολέμους (Βαλκανικοί, Α' Παγκόσμιος, Μικρασιατικός),
-      υποσχέσεις των αντιβενιζελικών για τερματισμό του πολέμου,
-      ταύτιση των αντιβενιζελικών με τους βασιλικούς.
Επάνοδος του Κωνσταντίνου
Ø Ο γιος του Κωνσταντίνου Αλέξανδρος, που εκτελεί χρέη βασιλιά, πεθάνει αιφ­νίδια.
Ø Διενεργείται δημοψήφισμα σχετικά με την επάνοδο ή όχι του Κωνσταντίνου.
Ø Ως αποτέλεσμα -προϊόν και νοθείας- το Δεκέμβριο του 1920 ο Κωνσταντίνος επιστρέφει στην Ελλάδα.
Διπλωματικές επιτυχίες του τουρκικού κινήματος αντίστασης
Ø Η επιστροφή του βασιλιά, ανεπιθύμητου στις Δυνάμεις, συντελεί (προσχηματι­κά) στην αναθεώρηση της στάσης τους απέναντι στην Ελλάδα.
Ø Αντίθετα, ο Κεμάλ ενισχύει τη θέση του με την υπογραφή συμφωνιών με τη Σο­βιετική Ένωση, τη Γαλλία και την Ιταλία, το Μάρτιο του 1 921.
Ø Γάλλοι και Ιταλοί αποχωρούν από τη Μικρά Ασία έναντι ανταλλαγμάτων. Μοναδικό στήριγμα της Ελλάδας παραμένει η αγγλική διπλωματία.
Οι εξελίξεις έως τον Αύγουστο του 1922
Συνέχιση του πολέμου
Ø Αντίθετα με τις προεκλογικές υποσχέσεις, η νέα κυβέρνηση συνεχίζει, επιτείνο­ντας και εντείνοντας τον πόλεμο. Ο στρατός φτάνει έως έξω από την Άγκυρα (καλοκαίρι 1921)
Ø Υποχωρεί, όμως, στη γραμμή Αφιόν Καραχισάρ-Κιουτάχειας-Εσκί Σεχίρ, όπου παραμένει καθηλωμένος για ένα χρόνο.
Τα προβλήματα εντείνονται
Ø Στο εσωτερικό της Ελλάδας τα οικονομικά προβλήματα οξύνονται.
Ø Το Μάρτιο του 1922, ο Παπαναστασίου και οι συνεργάτες του δημοσιεύουν το«Δημοκρατικό Μανιφέστο», στο οποίο καταλογίζουν βαρύτατες ευθύνες στο βασιλιά.
Ø Η Ελλάδα αδυνατεί να επιτύχει έντιμη απαγκίστρωση από τη Μικρά Ασία.
Η κατάρρευση
Ø Στις 1 3 Αυγούστου 1 922 αρχίζει η τουρκική αντεπίθεση. Η ελληνική άμυνα κα­ταρρέει και ο στρατός υποχωρεί, παρασύροντας και πλήθη προσφύγων.
Ø Στις 27 Αυγούστου 1922, οι κεμαλικοί μπαίνουν στη Σμύρνη και την πυρπολούν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου