Δευτέρα, 23 Σεπτεμβρίου 2013

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΗ αξιολόγηση είναι διαμορφωτική και τελική.
 Οι μαθητές συμμετέχουν και στις δύο φάσεις της αξιολόγησης. Οι μαθητές αυτοαξιολογούνται, στη φάση της διαμορφωτικής αξιολόγησης ατομικά, ενώ στην τελική αξιολόγηση ως ομάδα  και, επίσης, αξιολογούν το αποτέλεσμα της εργασίας των άλλων ομάδων. Η αξιολόγηση γίνεται με συγκεκριμένα κριτήρια για τα οποία έχει γίνει συζήτηση με το διδάσκοντα εκ των προτέρων.
Ο διδάσκων σε όλη τη διάρκεια της υλοποίησης αυτής της ιστοεξερεύνησης λειτουργεί ως συντονιστής, διαμεσολαβητής, παρατηρητής. Παρατηρεί, καταγράφει, αξιολογεί  στάσεις, συμπεριφορές, δεξιότητες των μαθητών του, σε επίπεδο ατομικό και σε επίπεδο ομάδας και  παρεμβαίνει  διορθωτικά, όπου χρειάζεται. Αξιολογεί τη δουλειά τους σε κάθε φάση της μέχρι το τελικό αποτέλεσμα. Η αξιολόγηση γίνεται με συγκεκριμένα κριτήρια για τα οποία έχει γίνει συζήτηση με μαθητές εκ των προτέρων.

Κριτήρια αξιολόγησης ομαδικής εργασίας

Ονόματα
μαθητών
Συγκέντρωση πληροφοριών, οργάνωση /
παρουσίαση
δεδομένων
Επικοινωνιακές
δεξιότητες
γραπτού και
προφορικού λόγου
Δημιουργικότητα
(Φαντασία
Διαίσθηση
Πρωτοτυπία)
Αλληλεπίδραση,
συνεργατικότητα
Αυτενέργεια των μελών της ομάδας
Αξιοποίηση του χρόνου
1η ομάδα:
ΗΘΟΠΟΙΟΙ


2η ομάδα:
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ


3η ομάδα:
ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ


 4η ομάδα:
ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ


5η ομάδα:
ΙΣΤΟΡΙΚΟΙΑτομική αξιολόγηση     μαθητή
v  Επικοινωνιακές δεξιότητες
v  Αυτενέργεια, ανάληψη ρόλων
v  Συνεργασία, επικοινωνία
v  Αυτοαντίληψη, αυτοεκτίμηση

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου