Δευτέρα, 23 Σεπτεμβρίου 2013

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Ως προς τη μαθησιακή διαδικασία
α. να χρησιμοποιήσουν οι μαθητές την ομαδική συνεργασία για τη προσέγγιση του ποιήματος
β. να προσκτήσουν τη γνώση αναλαμβάνοντας κεντρικό και ενεργητικό ρόλο μέσω της ανακάλυψης—διερεύνησης
γ. να καλλιεργήσουν την ικανότητα αξιολόγησης πληροφοριών  όσον αφορά τη χρησιμότητά τους.

Ως προς τη χρήση νέων τεχνολογιών
α. να εξοικειωθούν με τη χρήση του διαδικτύου ως περιβάλλοντος μάθησης
β. να εξοικειωθούν με την αξιοποίηση των πολυμέσων για την προσέγγιση και αισθητική απόλαυση του ποιήματος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου