Δευτέρα, 23 Σεπτεμβρίου 2013

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 
Κάθε ομάδα έχει ολοκληρώσει την αποστολή της και παρουσιάζει την εργασία της στην ολομέλεια του τμήματος.
Αφού προβείτε σε παρατηρήσεις και διορθώσεις, είστε έτοιμοι να προχωρήσετε στη σύνταξη ενός τελικού κειμένου σε μορφή  word για τον Καβάφη, την πολυδιάστατη προσωπικότητά του, τα γνωρίσματα της ποίησής του, τις πηγές έμπνευσής του και τις εκδόσεις των έργων του.
Καταγράψτε την εμπειρία σας από την μεταξύ σας συνεργασία.
Κλείνοντας, πιστεύουμε ότι ο Καβάφης είναι μία ανεξάντλητη πηγή ποιητικού λόγου, που σας αποκαλύφθηκε μέσα από την έρευνά σας!


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου