Δευτέρα, 26 Φεβρουαρίου 2018

ΕΝΟΤΗΤΑ 32 Η Ελλάδα στον Α‘ Παγκόσμιο πόλεμο – Ο Εθνικός ΔιχασμόςΕΝΟΤΗΤΑ 32 Η Ελλάδα στον Α‘ Παγκόσμιο πόλεμο – Ο Εθνικός Διχασμός from Kvarnalis75

 Η Ελλάδα στον Α' Παγκόσμιο πόλεμο -Ο Εθνικός Διχασμός
Η θέση του Βενιζέλου
Ø Η Ελλάδα έπρεπε να συμμαχήσει με την Αντάντ.
Ø Προέβλεπε ότι η Αντάντ θα είναι νικήτρια του πολέμου και έτσι:
-      θα διαφύλασσε τις κατακτήσεις των βαλκανικών πολέμων,
-     θα ενσωμάτωνε και άλλα οθωμανικά εδάφη.
Ø  Τη θέση του αυτή στήριζαν:
-       οι λαϊκές τάξεις,
-      η μεγαλοαστική τάξη (και μάλιστα της διασποράς).
Η θέση του Κωνσταντίνου
Ø Η Ελλάδα έπρεπε να μείνει ουδέτερη (συμβιβαστική θέση), επειδή δεν μπορού­σε να συνταχθεί με τις Κεντρικές Δυνάμεις (πραγματική επιθυμία).
Ø Η στάση του εξυπηρετούσε τη Γερμανία.
Ø Η θέση αυτή είχε απήχηση:
-       στα μικροαστικά στρώματα (φοβούνταν το εξωελλαδικό ελληνικό κεφάλαιο),
-      στους πολεμιστές τους Βαλκανικών πολέμων.
Η σύγκρουση Βενιζέλου-Κωνσταντίνου
Ø Η άρνηση του Κωνσταντίνου να συνταχθεί πολεμικά με την Αντάντ υποχρέωσε το Βενιζέλο σε δύο παραιτήσεις (1915).
Ø Ορίζεται νέα κυβέρνηση πιστή στο βασιλιά.
Η εμπλοκή της Ελλάδας στον Α' Παγκόσμιο πόλεμο
Ø Τον Οκτώβριο του 1915, η Αντάντ αποβιβάζει στρατεύματα στη Θεσσαλονίκη.
Ø Η Σερβία, σύμμαχος της Αντάντ, ηττάται από τη Βουλγαρία, σύμμαχο των Γερ­μανών.
Ø Το Μάιο του 1915, γερμανοβουλγαρικά στρατεύματα εισβάλλουν στην ανα­τολική Μακεδονία. Ο ελληνικός στρατός αδρανεί ως «ουδέτερος».
Ø Το Δ' Σώμα Στρατού αιχμαλωτίζεται και μεταφέρεται στη Γερμανία.
Οι Επίστρατοι και το κίνημα της Εθνικής Άμυνας
Ø Η Αντάντ ζητάει αφοπλισμό των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων.
Ø  Ο βασιλιάς υποχωρεί, αλλά οργανώνει τους απολυόμενους σε φιλοβασιλικούς συνδέσμους, που φτάνουν τα 200.000 μέλη. Αυτοί είναι οι Επίστρατοι.
Ø Παράλληλα, οι βενιζελικοί συγκροτούν την Εθνική Αμυνα και τον Αύγουστο του 1916 πραγματοποιούν κίνημα στη Θεσσαλονίκη με στόχο να συνταχθεί η Ελλάδα με την Αντάντ.
Η Προσωρινή Κυβέρνηση της  Θεσσαλονίκης
Ø Ο Βενιζέλος εγκαθιστά Προσωρινή Κυβέρνηση και διατάσσει επιστράτευση.
Ο Εθνικός Διχασμός
Ø Δημιουργούνται δύο κέντρα εξουσίας.
Ø Η μισή Ελλάδα («κράτος της Θεσσαλονίκης») πολεμάει στο πλευρό της Αντάντ και η άλλη μισή («κράτος των Αθηνών») απέχει από τον πόλεμο.
Ø Πρόκειται για την πρώτη εμφύλια σύγκρουση στην Ελλάδα του 20ού αιώνα, τον Εθνικό Διχασμό.
Η δυναμική επέμβαση της Αντάντ και η έξωση του Κωνστα­ντίνου
Ø Η Αντάντ επιχειρεί να καταλάβει την Αθήνα, αλλά αποτυγχάνει.
Ø Το Νοέμβριο του 1 916, οι βενιζελικοί διώκονται από το «κράτος των Αθηνών» (Νοεμβριανά).
Ø Η Αντάντ υποχρεώνει τον Κωνσταντίνο σε απομάκρυνση από το θρόνο. Αυτός εγκαταλείπει την Ελλάδα και αφήνει στη θέση του το γιο του, Αλέξανδρο.
Η ανάληψη της εξουσίας από το Βενιζέλο
Ø Ο Βενιζέλος σχηματίζει πλέον ενιαία κυβέρνηση στην Αθήνα και κηρύσσει τον πόλεμο στις Κεντρικές Δυνάμεις.
Ø Επαναφέρεται σε λειτουργία η Βουλή του 1915, που το βίο της διέκοψε βίαια ο Κωνσταντίνος (Βουλή των Λαζάρων).
Ø Φιλοβασιλικοί και σφοδροί πολέμιοι του Βενιζέλου (στρατιωτικοί, δημόσιοι υπάλληλοι) διώκονται και εξορίζονται.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου