Τετάρτη, 28 Φεβρουαρίου 2018

Ενότητα 33: Η ρωσική επανάσταση
 Η Ρωσική επανάσταση
Η κρίση του τσαρικού καθεστώτος
Ø Στα τέλη του 19ου αιώνα η Ρωσία είχε πολλά προβλήματα να αντιμετωπίσει.
Ø Ως αποτέλεσμα, συχνές ήταν οι εξεγέρσεις εργατών και αγροτών, που ζούσαν σε άθλιες συνθήκες.
Ø Οι πολεμικές εμπλοκές (Ρωσοϊαπωνικός πόλεμος 1904-1905 και Α' Παγκό­σμιος πόλεμος 1914 κ.εξ.) οδήγησαν:
-          αρχικά σε υποχώρηση του τσάρου Νικόλαου Β' (θέσπιση συνταγματικού κα­θεστώτος)
-        και τελικά στην πλήρη ανατροπή του τσαρικού καθεστώτος (αστική επανά­σταση το Φεβρουάριο του 1917 και σοσιαλιστική επανάσταση τον Οκτώ­βριο του 1917).
Η αστική επανάσταση του Φεβρουαρίου του 1917
Ø Μετά την αστική επανάσταση του Φεβρουαρίου 1917, ανέλαβε την εξουσία προσωρινή κυβέρνηση μετριοπαθών φιλελεύθερων αστών.
Ø Μεγάλη δύναμη, όμως, απέκτησαν και τα σοβιέτ, τα συμβούλια εργατών και στρατιωτών, τα οποία τα έλεγχαν οι κομμουνιστές.
Ø Τα λαϊκά αιτήματα δεν ικανοποιήθηκαν και αυτό άνοιξε το δρόμο για τη δεύτε­ρη επανάσταση, την Οκτωβριανή.
Η σοσιαλιστική Οκτωβριανή επανάσταση του 1917
 
Ø Οι Ρώσοι κομμουνιστές, οι μπολσεβίκοι, με αρχηγό το Λένιν:
-       κατέλαβαν την εξουσία,
-       κοινωνικοποίησαν άμεσα όλα τα μέσα παραγωγής,
-       απέσυραν τη Ρωσία από τον Α' Παγκόσμιο πόλεμο, παραχωρώντας εδάφη στους Γερμανούς (συνθήκη του Μπρεστ-Λιτόφσκ 1918).
Ø Το νέο κράτος ονομάστηκε Ένωση Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών (ΕΣΣΔ/Σοβιετική Ένωση).
Ο εμφύλιος  πόλεμος  και η ξένη επέμβαση
Ø Οι χώρες της Αντάντ, μαζί τους και η Ελλάδα του Βενιζέλου, υποστήριξαν τους αντεπαναστάτες στο ρωσικό εμφύλιο πόλεμο που ακολούθησε.
Ø Τελικά επικράτησαν οι Σοβιετικοί, το 1 921.
Η επίδραση της  Οκτωβριανής επανάστασης στην Ευρώπη
 
Ø Η επιτυχία της Οκτωβριανής επανάστασης ενίσχυσε σε όλη την Ευρώπη τους οπαδούς του κομμουνισμού.
Ø Στη Γερμανία καταργήθηκε η μοναρχία και οι σπαρτακιστές, ριζοσπάστες σο­σιαλιστές, προσπάθησαν να καταλάβουν την εξουσία, αλλά ηττήθηκαν.
Ø Στη Βρετανία, τη Γαλλία και την Ιταλία σχηματίστηκαν τα πρώτα κομμουνιστι­κά κόμματα.
Ø Στην Ελλάδα ιδρύθηκε το 1918 το Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα Ελλάδος(ΣΕΚΕ) που μετονομάστηκε αργότερα, το 1924, σε Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλά­δος (ΚΚΕ).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου